KONTRAKTOR MILIK BUMIPUTRA

PENGENALAN

Berdasarkan kepesatan ekonomi yang begitu mengalakan dalam sektor pembangunan dan hartanah serta teknologi canggih masa kini secara tidak langsung telah memberi wawasan yang jitu kepada syarikat Deal Construction Sdn.bhd didalam mempertingkatkan lagi kemampuan kontraktor bumiputran ketahap yang boleh dibanggakan sebagaimana yang diwacanakan oleh pemimpin negara ke wawasan 2020.